เทคนิคอีกประการหนึ่งในการปรับอาหารให้สมดุล คนอ่าน

กับสภาพร้อนเย็นของร่างกาย คือ ค่อยลดหรือเพิ่มชนิดและปริมาณอาหาร จากร้อนไปหาเย็นหรือจากเย็นไปหาร้อน โดยกินอาหารทีละอย่างตามลำดับ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แล้วสังเกตความสมดุลทีละอย่าง อย่างละเอียดและตั้งใจ โดยมีเป้าหมายให้ได้จุดพอดีของการกินแต่ละอย่าง โดยมีตัวชี้วัดก็คือ โปร่งโล่งสบาย เบากาย มีกำลัง มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้


เราเริ่มดื่มน้ำสมุนไพรธรรมชาติ ในขณะที่ดื่มให้ค่อยๆสังเกตความสดชื่นสบายตัวไปจนถึงจุดที่สดชื่นและมีกำลังสูงที่สุด ถ้าดื่มมากกว่านั้นก็จะเริ่มฝืดฝืน เริ่มลำบากกาย ความสดชื่นเริ่มลดลง ถ้าดื่มน้อยกว่าความพอดีนั้น ความสดชื่นและกำลังก็จะไม่เต็ม จุดพอดีก็คล้ายกับการดื่มน้ำในขณะที่เรากระหาย พอดื่มน้ำไปก็จะเริ่มสดชื่นมีกำลังไปเรื่อยๆ จุดพอดีก็คือจุดที่เราอิ่มเต็ม

ถ้าดื่มมากกว่าจุดพอดีนั้นก็จะเริ่มฝืดฝืน เริ่มลำบากกาย เริ่มกำลังตก แต่ถ้าดื่มน้อย กว่าความพอดี ความสดชื่นและกำลังก็จะไม่เต็ม ในขณะที่ดื่มก็ต้องเลือกชนิดและความเข้มข้นให้ถูกกับสภาพร่างกายของเราด้วย

ถ้ายังมีภาวะร้อนเกินอยู่ เราก็เพิ่มความเข้มข้นหรือชนิดของพืชผักสมุนไพรฤทธิ์เย็นขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงจุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของการเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ โปร่งโล่งสบายที่สุด เบากายที่สุด มีกำลังเต็มที่สุด อาการไม่สบายทุเลาเบาบางมากที่สุด หรือไม่ก่อให้เกิดอาการไม่สบายเพิ่ม เพราะถ้ากินมากกว่านั้นก็จะมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น

แต่ถ้ากินไปแล้วเกิดภาวะเย็นเกิน ให้เอาน้ำพืชผักสมุนไพรฤทธิ์เย็นนั้นมาต้มหรือผสมน้ำร้อนก่อนดื่ม ถ้ายังมีภาวะเย็นเกินอยู่ก็ผสมพืชผักสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเข้าไปด้วย อาจผสมแบบสดหรือแบบน้ำต้มก็ได้ ถ้ายังปรากฏภาวะเย็นเกินอยู่อีก ก็ตัดพืชผักสมุนไพรฤทธิ์เย็นออก ใช้แต่พืชผักสมุนไพรฤทธิ์ร้อนอย่างเดียว

ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีธรรม
วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม

Share